Chata Velkopolský mlýn
Ubytování Zajímavosti v okolí Fotografie Historie mlýna Kontakt

Zajímavosti v okolí

Údolí řeky Oslavy oplývá bohatstvím malebných zákoutí a turistických zajímavostí jak přírodních, tak i kulturních. Přístupových míst je mnoho. Na turistické stezky vedoucí malebnými přírodními místy můžeme vyrazit z Oslavan, Kralic nad Oslavou, Náměště nad Oslavou či dalších přilehlých obcí a vesniček. Hluboký říční kaňon a lesnaté stráně, odkud se místy naskytne impozantní výhled na říční meandry, se z velké části nachází v Přírodní rezervaci Údolí Oslavy a Chvojnice.

Zvláštností je, že právě do tohoto údolí byla zasazena celá řada hradů. Dnes tu proto můžete navštívit četné zříceniny - Levnov (Ketkovský hrad), zříceniny hradu Kraví hora, Lamberk nebo Sedlecký hrad. Přímo nad Velkopolským mlýnem stávalo hradisko po zaniklé obci Vznatice, kde nyní můžeme vidět pozůstatky ochranného valu. Místo poskytuje výhled na Náměšťský zámek a Velkopolský mlýn.

Státní zámek - Nepřehlédnutelnou dominantou tohoto historického města je zámek situovaný na ostrohu nad řekou Oslavou. Vznikl přestavbou dřívějšího gotického hradu, ze kterého se zachovala válcová kamenná věž na severní straně a dvě hranolové věže s renesančními sgrafity na východní straně a zbytky původních hradeb. Vlastní zámek tvoří čtyři postupně budovaná křídla, seskupená kolem ústředního nádvoří s proslulou Neptunovou kašnou uprostřed. Zámek s bohatou expozicí si můžeme prohlédnout s průvodcem. U zámku je vyhlídková terasa a zámecký park. Nad zámkem je odstavné parkoviště a za ním se nachází vchod do zámecké obory, která zasahuje až na začátek Kralic. Pochází ze 16. stol. a roste zde více než 700 prastarých stromů, zejména duby letní, buky a lípy s obvodem kmene větším než 3 m. V oboře žije daňčí zvěř a veřejnosti je přístupná pouze o letních prázdninách. V historickém centru města si zaslouží pozornost renesanční radnice z 16. stol., barokní kostel sv. Jana Křtitele s obrazy holandských malířů. V jeho sousedství je fara s barokními plastikami ve výklencích. Naproti kostela stojí velmi působivé barokní sousoší Nejsvatější Trojice od brněnského sochaře A. Rigy. Cennou památkou je barokní most přes Oslavu, který patří k nejstarším zachovalým kamenným mostům na Moravě. Má pět oblouků a nese 20 barokních soch mimořádné umělecké hodnoty.

Dalešická přehrada láká především zájemce o krásné koupání, letní aktivity a projížďku parníkem Horácko. Přistoupit na palubu můžete z pěti zastávek. I obdivovatelé industriální architektury si zde přijdou na své. Přečerpávací vodní elektrárna, která je unikátním technickým dílem, byla dostavěna v roce 1978. Postavena byla v souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny Dukovany. Elektrárnu je možno navštívit v rámci prohlídek zajišťovaných zdejším informačním centrem.

Mohelská Hadcová step - Národní přírodní rezervace, skalní amfiteátr nad levým břehem řeky Jihlavy. Skalní a drnová step je hostitelem mnoha vzácných a ohrožených druhů. V rezervaci jsou dvě naučné stezky - jarní a podzimní okruh.

Kralice nad Oslavou - Cca 3 km východně od Náměště nad Oslavou leží nenápadná obec jménem Kralice. V této obci stávala poblíž kostela tvrz, kam byla přenesena roku 1578 tajná tiskárna Jednoty Bratrské, ve které byla vytištěna v letech 1579-1594 šestidílná bible česká, později známá pod názvem Kralická bible.V obci se nachází památník Bible Kralické, který své návštěvníky seznamuje s předměty z původní tiskárny - světovým unikátem je 4000 zachovaných kovových liter. V místě se také nachází stálá expozice: díla tiskařů jednoty bratrské, Jan Ámos Komenský a soudobá Morava.

Historie Velkopolského mlýna - mlýn byl postaven okolo roku 1370 původními majiteli z Kralic. Mlýn patřil k vrchnostenským a dříve se zde lisoval lněný olej, mlelo obilí pro obce Březník, Kuroslepy, Kralice, Lhotice, Jakubov, Otradice, Vícenice a Zňátky a později zde vznikla také pila která byla vybavena pěti korečkovými koly a jedno hlavní kolo na pilu o průměru 3m. Mlynář byl povinen dodávat na zámek ryby a raky, mouku a pořezaná prkna. Vedle rodiny mlynáře zde žili většinou další dvě rodiny. Ke mlýnu tehdy patřilo 13 ha zemědělské půdy, z toho 2 ha lesa.

Bývalý hraběcí mlýn byl „ pansky“ vybaven- kazetové parkety, malované stropy a tapetované stěny a v prvním patře byl také prevet (záchod) .Vše se zachovalo až na mlynici, která vyhořela do 80 let 20 století, kdy jej koupila Marie Švédová z Březníka, ta zde pobývala až do své smrti. Poté dědicové prodali mlýn státnímu podniku Plynostav,později Transgas, který jej přestavěl na volnočasový podnik. V devadesátých letech 20 století prodává Transgas rekreační komplex izraelci, který nechává objekt pouze hlídat a celých 18 let se zde nic neděje. V roce 2016 kupují celý komlex i s okolními lesy manželé Jarošovi, kteří tu žijí se svými třemi dětmi a dvěma psy. V roce 2019 je zde vytvořený prostor pro osobní rozvoj, který tak nabízí možnost vnímat harmonii a krásu a očistnou sílu tohoto místa

Vytvořeno s k míru v nás